Zarząd

Krzysztof Sroka - Prezes

Piotr Kucharski - Sekretarz

Waldemar Jastrząbek – Skarbnik