Spotkania z psychologiem sportu

Dr Łukasz Bojkowski - pracownik Zakładu Psychologii AWF w Poznaniu, psycholog Lech Poznań Football Academy poprowadzi warsztaty dla rodziców.

W ramach styczniowych spotkań warsztatowych porozmawiamy między innymi o konstruktywnych postawach rodzicielskich wspierających młodych sportowców, a także przeprowadzimy trening kompetencji miękkich, w tym tych związanych z wykorzystywaniem zasad skutecznej komunikacji interpersonalnej oraz budowaniem wspierających relacji pomiędzy rodzicami a dziećmi i trenerami.

Dr Łukasz Bojkowski

Pracownik Zakładu Psychologii AWF w Poznaniu, psycholog Lech Poznań Football Academy. Doktor nauk o kulturze fizycznej. Absolwent psychologii wspierania rozwoju (Uniwersytet SWPS), wychowania fizycznego oraz studiów III stopnia z dziedziny nauk o zdrowiu (AWF w Poznaniu). Członek Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (PSTTSR). Współpracuje z zespołami, akademiami, szkółkami sportowymi oraz indywidualnie. Wielokrotny czynny uczestnik konferencji naukowych, seminariów, szkoleń, autor wykładów i warsztatów z zakresu psychologii. Autor lub współautor licznych prac naukowych i popularnonaukowych. Autor trzech książek, w tym pozycji: „Jak wspierać rozwój młodego sportowca. 10 zasad dla rodzica i trenera” (2020).