Konsultacje dietetyczne

To propozycja dla grup od juniora do Żaka 2014

Na listopadowych spotkaniach, p. Izabela omówi najważniejsze nawyki żywieniowe, opowie co i kiedy najlepiej zjeść przed treningiem, w trakcie oraz po, odpowie na pytanie: czy sportowiec może jeść słodycze, chipsy oraz pić colę, a ponadto dla najmłodszych przygotuje zagadki żywieniowe.

Pani Izaebala Gościańska o sobie: Jestem absolwentką studiów II stopnia kierunku Dietetyka na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu. Swoje doświadczenie zdobywałam również uczestnicząc w międzynarodowych projektach, m.in. na Uniwersytecie Wiedeńskim oraz BOKU w Wiedniu, gdzie wraz z grupą naukowców z różnych krajów prowadziłam badania dotyczące wpływu żywienia na ekspresję genów. Jestem aktywną uczestniczką konferencji naukowych, zwłaszcza tych dotyczących żywienia w sporcie. Od kilku lat współpracuje z klubami sportowymi, trenującymi, m.in. sporty walki, kolarstwo, triathlon. Obecnie zawodowo prowadzę poradnictwo dietetyczne oraz warsztaty dla osób chcących zmienić złe nawyki żywieniowe, wspomóc leczenie dietą oraz podwyższyć swoje możliwości wysiłkowe.

CEL: MOIM CELEM JEST PROPAGOWANIE ZASAD PRAWIDŁOWEGO ŻYWIENIA, PROMOWANIE AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ, PROWADZENIE PROFILAKTYKI ŻYWIENIOWEJ CHORÓB POWSTAJĄCYCH NA TLE WADLIWEGO ŻYWIENIA, A TAKŻE POSZERZANIE WIEDZY Z ZAKRESU ZDROWEGO STYLU ŻYCIA.

Udzielane porady dietetyczne oparte są na doświadczeniu oraz fachowej wiedzy potwierdzonej w licznych doniesieniach naukowych. Swoją wiedzę regularnie aktualizuje biorąc udział w konferencjach naukowych, sympozjach i dyskusjach oraz zgłębiając literaturę naukową.

Nie układam jadłospisów "na chwilę", niezdrowych - typu diety cud lub kończących się efektem jojo oraz takich, na których czuł(a)byś się źle lub głodny(a)!

Moje motto w pracy brzmi: by trwale osiągnąć wyznaczony cel i nie stracić życia w trakcie jego osiągania!

© 2017 - 2023 SportsManago