APO w przedszkolu

Rozpoczynamy współpracę z obornickimi przedszkolami

Zajęcia mają na celu przede wszystkim rozbudzenie wśród dzieci ciekawości, potrzeby ruchu i radości z niego. Rozbudzenie w dzieciach chęci do wysiłku fizycznego, do radzenia sobie z zadaniami ruchowymi. Zainteresowanie dzieci piłką nożną, oswajanie ich z piłką poprzez różne formy zabaw, gier. Ogólny, wszechstronny rozwój dzieci poprzez gry, proste ćwiczenia ogólnorozwojowe.
Zajęcia prowadzone są przez trenerów APO raz w tygodniu.